Onze diensten

Delen...

Risicoanalyse & beheersplan conform BRL 6010
Legionella advies

Periodieke controle
drinkwater
Lees eerst de voorwaarden!

Periodieke controle
legionella (geaccrediteerd)
Lees eerst de voorwaarden!

Periodieke controle
terugstroombeveiliging
Lees eerst de voorwaarden!

Welkom op de website van Drinkwaterspecialist!

Steeds meer organisaties komen in aanraking met de ingewikkelde wet- en regelgeving op het gebied van hygiëne, en legionella preventie. Ook neemt de hoeveelheid regelgeving steeds meer toe. Zeker nu per 1 juli 2011 de nieuwe waterleidingwet, en de daarbij behorende nieuwe waterleidingbesluit, van kracht zijn geworden. Wij van Drinkwaterspecialist vertalen de ingewikkelde regelgeving naar in praktijk toepasbare werkmethoden, welke essentieel zijn voor een juiste bedrijfsvoering, waarin de drinkwaterkwaliteit een essentiële rol heeft.

Drinkwaterspecialist ondersteunt organisaties bij het voldoen aan wet- en regelgeving en risicobeheersing op het gebied van drinkwater en legionella. Met onze expertise ondersteunen wij de klant bij zowel standaard diensten die vanuit de wet- en regelgeving verplicht gesteld zijn, alsmede met advies op maat in geval van besmetting of structurele problemen in uw drinkwaternet.

Gewijzigde wetgeving per 1 juli 2011.
Sinds 1 juli 2011 is de nieuwe waterleidingwet (Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden, besluit 370) , en het daarbij behorende waterleidingbesluit (Staatsblad van het koninkrijk der Nederlanden, besluit 293) van kracht geworden. Hierin wordt aangeven eigenaren van collectieve drinkwaterinstallaties met een verhoogd risico worden verplicht gesteld om een risicoanalyse te laten maken, zo nodig een beheersplan op te laten stellen en de bijbehorende maatregelen uit te voeren. Tevens dienen de daaruit vloeiende maatregelen te worden uitgevoerd.

In de nieuwe wetgeving wordt vermeld dat risicoanalyes en beheersplannen alleen nog maar mogen worden opgesteld door bedrijven die onder het BRL 6010 certificaat vallen, en bemonsteringen alleen nog maar mogen worden uitgevoerd door geaccrediteerde personen. Alle bemonsteringen van Drinkwaterspecialist worden door een geaccrediteerd laboratorium bemonsterd en geanalyseerd. Per 1 juli 2011 worden overtredingen van het niet naleven van de legionella wetgeving gezien als een milieu delict waardoor de sanctie veel hoger zal zijn als in de voorgaande periode.

Indien de collectieve drinkwaterinstallatie niet onder verhoogd risico valt, geldt er zorgplicht om deugdelijk drinkwater te leveren.In de wet- en regelgeving wordt aangegeven dat elke installatie deugdelijk en betrouwbaar drinkwater dient te leveren tot op de tappunten. Hierdoor zijn eigenaren verplicht om periodiek (halfjaarlijks) de drinkwaterkwaliteit te laten controleren op de aanwezigheid van legionella bacterie.
Factoren die invloed hebben op de legionella bacterie zijn o.a. opwarming, stagnatie, en storingen in het drinkwaterleidingnet. Ook de geplaatste terugstroombeveiligingen dienen conform de regelgeving jaarlijks te worden gecontroleerd op hun werking.

Wij hopen dat het voor u duidelijk is aan welke verplichtingen u zich als organisatie dient te houden en wat Drinkwaterspecialist voor u kan betekenen bij het uitvoeren van de legionella controle of beheersmaatregelen. Indien u vragen heeft of er onduidelijkheden zijn kunt u altijd vrijblijvend contact met ons op nemen.

Wat wordt verstaan onder drinkwater?

Wat is het Waterleidingbesluit?

Comments are closed.