Even voorstellen

Mijn naam is Michel Wiesener, ik ben 42 jaar en woonachtig in Kudelstaart, in de gemeente Aalsmeer (net onder de rook van Schiphol en Amsterdam). Ik ben sinds 1999 werkzaam in de drinkwaterbranche.

Destijds begon ik bij Waterlaboratorium Oost (WLO) te Doetinchem in de functie van inspecteur. Na een intensieve opleiding van een senior inspecteur, en na het volgen van een tweetal wateropleidingen bij het opleidingsinstituut Wateropleidingen in Utrecht (opgezet door VEWIN en KIWA) heb ik vanaf die tijd zelfstandig gewerkt als Inspecteur drinkwater en watergerelateerde zaken.

In 2003 werd WLO in een fusie met de onder andere WMO, WG, en Titaan omgedoopt in C-Mark Waterconsultants en verhuisde de organisatie van Doetinchem naar Zwolle.

In 2006 werd C-Mark ingelijfd bij het gerenommeerde waterbedrijf Vitens te Zwolle.

In 2008 werd C-Mark opgenomen in de laboratorium-groep Eurofins. Deze organisatie heeft wereldwijd ruim honderd laboratoria en zocht een partij die op watergebied actief was. Ondertussen was ik reeds 9 jaar werkzaam als inspecteur en later als adviseur drinkwaterinstallaties en wilde ik graag mijn horizon verbreden. Ik kon dit helaas niet binnen de bestaande structuur bij Eurofins doen, waardoor ik verhuisde naar ander bedrijf.

Vanaf 1 januari 2011 heb ik Drinkwaterspecialist opgericht.

Drinkwaterspecialist werkt met gerenommeerde partijen die conform de regelgeving gecertificeerd zijn en veel kennis en kunde op het gebied van water hebben.

Drinkwaterspecialist focust zich op het voorkomen (en het bestrijden)van de legionella bacterie en alle daarmee verbonden aspecten die in de regelgeving zijn vastgelegd.

Ons dienstenpakket bevat de navolgende werkzaamheden die wij voor u kunnen (laten) uitvoeren;

  • Het opnemen van een risicoanalyse, en schrijven van beheersplan conform BRL 6010
  • Diverse soorten bemonsteringen, zoals legionella bemonstering conform NEN 6025
  • Het uitvoeren van beheertaken die in de risicoanalyse en het daaruit ontstane beheersplan naar voren zijn gekomen. E.e.a wordt vastgelegd in het logboek.
  • Advisering ter plaatse bij een normoverschrijding
  • Het uitvoeren van correctieve maatregelen zoals het spuien en spoelen van tappunten
  • Het uitvoeren van een algehele desinfectie/reiniging van een leidingstrang (deel van het gehele ledingnet) of het gehele drinkwaternet
  • Het uitvoeren van de jaarlijks verplichte controle terugstroombeveiligingen conform Vewin 1.4G

Indien u meer informatie wil, of graag een keer een gesprek wil hebben om te kijken of we misschien iets voor elkaar kunnen betekenen, kunt u ten aller tijden contact met ons opnemen.

Comments are closed.