Veelgestelde vragen

Klik op de vragen en het antwoord wordt aan u gegeven.
Legionella

Wat is de veteranenziekte?

Wanneer ontstaat de legionella bacterie?

welke factoren veroorzaken de groei van de legionella bacterie?

Wanneer is er kans op besmetting met legionella?

Zijn er verschillende varianten van legionella?

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de eigenaar van een drinkwaterinstallatie?

Wie is verantwoordelijk voor wat?

Wie hebben er verplichtingen aangaande legionella controle, preventie en beheer?
In het drinkwaterbesluit uit 2004 wordt er aangegeven dat drinkwater m.b.t. de legionella wetgeving, in 2 categorieën kan worden ingedeeld; nl.
1) Hoog risico Hoofdstuk IIIC. (prioritaire groep)
2) Laagrisico Zorgplicht.
In de hoog risico groep worden de organisaties verplicht gesteld om een risico analyse te laten maken, zo nodig een beheersplan te laten opstellen en de bijbehorende maatregelen te laten uitvoeren (ISSO 55.1)


Risicoanalyse en beheersplan

Wat is een risicoanalyse?

Wat is een beheersplan?


Periodieke controles

Wat is periodieke controle meetverplichting voor legionella?


Vraag offerte aan

Comments are closed.